Welkom

De Stichting Mevrouw J. Jacobs-Boele in liquidatie heeft ten doel de bevordering van de belangen van cliënten, opgenomen en verpleegd in de verpleeg- en zorgcentra welke worden geëxploiteerd door de Stichting Sevagram Zorgcentra; een en ander in de meest ruime zin des woords.

ANBI FC